środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ploty z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Stawianie ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne przypadki.

Ploty Winylowe na plot i furtkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji i planowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy plot PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak projektowane ploty z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak przewidywane ploty z plastyku na plot i furtę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz